سمینار آشنایی با چرخدنده ها

سمینار آشنایی با چرخدنده ها

سمینار آشنایی با چرخدنده ها

در این پروژه یک فایل پاورپوینت برای سمینار درس طراحی اجزا موجود است. این سمینار در مورد چرخدنه ها، انواع و کاربردهای آنها می باشد. تعداد صفحات پاورپوینت 22 می باشد.